Dana 20.02.2021. godine u organizaciji JOB-a “Unije Veterana” općine Centar i Sekcije 105. mtbr  na spomen obilježju Mala kula – Grdonj  obilježena je 28. godišnjica formiranja 105. mtbr, kojom prilikom je položeno cvijeće i održan čas historije, a uz pridržavanje svih epidemioloških mjera.     

  Obavještavamo članove Jedinstvene organizacije boraca “Unije Veterana” Kantona Sarajevo da je objavljen  Javni oglas za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje dopunskih prava porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobiliziranih branilaca u Kantonu Sarajevo za 2021. godinu. Zahtjevi za dopunska prava mogu se preuzeti na info pultu Ministarstva za boračka pitanja – protokol

Javni oglas Ministarstva za boračka pitanja Kantona SarajevoRead More »