Javni oglas Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo

 

Obavještavamo članove Jedinstvene organizacije boraca “Unije Veterana” Kantona Sarajevo da je objavljen  Javni oglas za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje dopunskih prava porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobiliziranih branilaca u Kantonu Sarajevo za 2021. godinu.

Zahtjevi za dopunska prava mogu se preuzeti na info pultu Ministarstva za boračka pitanja – protokol Kantona Sarajevo. 

https://mbp.ks.gov.ba/aktuelnosti/javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-ostvarivanje-dopunskih-prava-porodica-sehida-i-0