Dokumenti

 

                   STATUT

                   POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE

                   POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA

                   ŠEMA ORGANIZACIJE JOB-a KANTONA

                   ŠEMA OPĆINSKIH ORGANIZACIJA JOB-a

                   ŠEMA MJESNIH ORGANIZACIJA I SEKCIJA JOB-a

                   ODLUKA O NAPLATI ČLANARINE

                   OBRAZAC -Zahtjev za jednokratnu finansijsku pomoć