Članice JOB-a

JOB FEDERACIJE BiH

Predsjednik Kulosman Saud
Ul. Ismeta Mujazinovića br:32
tel/fax: 033-226-548
e-mail: jobbihunijaveterana@gmail.com

JOB „UNIJA VETERANA“  KANTON SARAJEVO

Predsjednik Ismet Imamović
Ul. Džidžikovac br.3/3
tel/fax: 033–213–412
e-mail: unija.veterana@telemach.ba
e-mail: unijaveteranaks@gmail.com

JOB „UNIJA VETERANA“  OPŠTINA STARI GRAD

Predsjednik Armis  Mašić
Ul. Obala Kulina Bana br: 38
e-mail: armis.masic@gmail.com

JOB „UNIJA VETERANA“  OPŠTINA CENTAR

Predsjednik Enver Krluč
Ul. Džidžikovac br.3/pr
tel/fax: 033–668–988
e-mail: job.centar@gmail.com

JOB „UNIJA VETERANA“  OPŠTINA NOVO SARAJEVO

Predsjednik Bahrudin  Fazlić 
Ul. Zmaja od Bosne br:55
tel/fax: 033–492–215
e-mail: bahrudinfazlic@yahoo.com

JOB „UNIJA VETERANA“  OPŠTINA NOVI GRAD

Predsjednik Adem Kajanija
Ul. Trg Solidarnosti br:13/2
tel/fax: 033–453–344
e-mail: jobnovigrad@gmail.com

JOB „UNIJA VETERANA“  OPŠTINA ILIDŽA

Predsjednik Fadil Sarajkić
Mala Aleja br:40
tel/fax: 033–621–961
e-mail: job.ilidza@gmail.com

JOB „UNIJA VETERANA“  OPŠTINA HADŽIĆI

Predsjednik  Mirsad  Telarević
Ul. Hadželi br:64
tel/fax: 033–420–105

JOB „UNIJA VETERANA“  OPŠTINA VOGOŠĆA

Predsjednik Numanović Salem
Ul. Partizanski odred zvijezda br: 34
tel/fax: 033–435–445
e-mail: jobuvvog@gmail.com

JOB „UNIJA VETERANA“  OPŠTINA ILIJAŠ

Predsjednik Sidik Bećirević
Ul. Ivana Franje Jukića br:1
tel/fax: 033–401–667
e-mail: sidiksidikbecirevic@gmail.com

JOB „UNIJA VETERANA“  OPŠTINA TRNOVO

Predsjednik  Zakir  Imamović
Ul. Delijaši bb
tel/fax: 033–439–184

JOB „UNIJA VETERANA“  SEKCIJA PIO-MIO

Kontakt osoba: Hodžić Abdulah
e-mail: jobdfpio@gmail.com

JOB „UNIJA VETERANA“  SEKCIJA JU DOMOVI ZDRAVLJA

Predsjednik  Zečić Kenan
e-mail: kenanzecic12@gmail.com

JOB „UNIJA VETERANA“  SEKCIJA  SARAJEVOGAS

Predsjednik  Emir Karahodžić
e-mail: ekarahodzic@sarajevogas.ba