Obavještenje

Obavještavamo sve članove Jedinstvene organizacije boraca “Unije Veterana” Kantona Sarajevo da su dana 18.05.2020. godine od strane Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo objavljeni Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na: Obezbjeđenje jednokratne novčane pomoći u vidu prehrambenih artikala  Ostvarivanje prava na jednokreatnu bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba, Obezbjeđenje ogreva boračkoj populaciji […]