Podjela prehrambeno – sanitarnih paketa iz robnih rezervi

I ove godine kao i prethodnih godina  Jedinstvena organizacija boraca “Unija veterana” Kantna Sarajevo u saradnji sa Ministarstvom za boračka pitanja Kantona Sarajevo izvršila je podjelu 200 prehrambeno – sanitarnih paketa iz robnih rezervi demobilisanim borcima koji se nalaze u stanju socijalne potrebe. Podjela paketa izvršena je u saradnji sa općinskim organizacijama JOB-a, koji su dostavili spiskove članova kojima je ovaj vid pomoći bio neophodan.