Dodjela prehrambeno – sanitarnih paketa članovima JOB-a “Unije Veterana”

U saradnji sa Ministarstvom za boračka pitanja Kantona Sarajevo i Direkcijom za robne rezerve, u oktobru mjesecu podijeljeno je 180 prehrambeno – sanitarnih paketa iz robnih rezervi, članovima Jedinstvene organizacije boraca “Unije veterana” Kantona Sarajevo. Paketi su dodijeljeni socijalno ugroženim članovima, a po spiskovima općinskih organizacija JOB-a “Unije veterana”.