Dodjela stipendija putem Fonda IKRE

Obavještavamo sve članove Jedinstvene organizacije boraca “Unije veterana” Kanton Sarajevo da je dana 05.10.2021. godine Ministarstvo za boračka pitanja raspisalo Konkurs za dodjelu stipendija djeci boraca – branitelja Bosne i Hercegovine sa područja Kantona Sarajevo za školsku 2021/2022 godinu.

Konkurs ostaje otvoren do 07.11.2021. godine, a dokumentacija se predaje putem pošte preporučeno  u Fond Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila – žrtava rata “IKRE” ul. Terezija bb, 71000 Sarajevo.

Konkurs kao i zahtjeve možete preuzeti na  info punktu Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo – Protokol Kantona Sarajevo, putem internet stranice Fonda Ikre,  ili na sljedećem linku:

https://mbp.ks.gov.ba/aktuelnosti/konkurs-za-dodjelu-stipendija-djeci-boraca-branitelja-bosne-i-hercegovine-sa-podrucja-3