Obilježavanje međunarodnog praznika 8. marta Dana žena

Povodom međunarodnog praznika 8. marta “Dana žena” Jedinstvena organizacija boraca “Unija veterana” Kanton Sarajevo je upriličila druženje žena  demobilisanih boraca, šehidskih porodica i RVI  – aktivista JOB-a.

Druženje je održano skromno u prostorijama organizacije uz evociranje ratnih uspomena i uz prigodnu zakusku.