Dodjela paketa hrane i sanitarnih potrepština

U skladu sa novonastalom epidemiološkom situacijom Jedinstvena organizacija boraca “Unija Veterana” Kantona Sarajevo u saradnji sa Ministarsvom za boračka pitanja i  općinskim organizacijama JOB-a “Unije Veterana” izvršila je podjelu paketa hrane i sanitarnih potrepština za najugroženije članove naše boračke organizacije, koji su u stanju socijalne potrebe.