Obilježavanje formiranja 304. Brbr

Dana 08.01.2020. godine obilježena je 27. godišnjica formiranja 304. brdske brigade 3. Korpusa Armije RBiH.

Ovim povodom položeno je cvijeće i odata počast šehidima i poginulim borcima odbrambenooslobodilačkog rata 1992. – 1995. na mezarju “Šehitluk I i II” . Takođe održana je i svečana akademija u kino sali “Sretno” – Breza gdje je prikazan nastanak i 304. brdske brigade.

“Brezanska brigada formirana je 8. januara 1993. godine i po formaciji je brojala oko 2.100 boraca.  
“Dan Brigade jedan je od simbola borbe za državu Bosnu i Hercegovinu. Čuva sjećanje na ratno vrijeme i borce, hrabre i časne pripadnike ove jedinice”, podsjetio je ratni komandant Mirsad Begić.