Konkurs za dodjelu stipendija

Obavještavamo članove naše boračke organizacije da je dana 05.10.2023. godine na web stranici Ministarstva za boračka pitanja Kantona Sarajevo i Fonda IKRE objavljen Konkurs za dodjelu stipendija djeci boraca – branitelja BiH sa područka Kantona Sarajevo u školskoj 2023/2024 godini.

Zahtjevi se mogu preuzeti na protokolu Kantona Sarajevo, Fondu Ikre ili na web stranici Ministarstva, kao i na našoj stranici na linku ispod. Rok za podnošenje zahtjeva je do

13.11.2023. godine za učenike i studente I ciklusa studija

30.11.2023. godine za studente II ciklusa studija i do

20.12.2023. godine za studente III ciklusa studija

Zahtjevi se šalju putem pošte PREPORUČENO na adresu Alipašina bb (Olimpijski centar Zetra)

https://mbp.ks.gov.ba/sites/mbp.ks.gov.ba/files/2023-10/KONKURS%20ZA%20DODJELU%20STIPENDIJA%20DJECI%20BORACA-BRANITELJA%20BOSNE%20I%20HERCEGOVINE%20SA%20PODRU%C4%8CJA%20KANTONA%20SARAJEVO%20U%20%C5%A0KOLSKOJ%202023%202024%20GODINI.pdf

https://mbp.ks.gov.ba/node/12296