Obilježavanje godišnjice bitke za odbranu grada Sarajeva 08.06.

Danas 08.06.'23.godine  obilježene su jedne od najznačajnijih bitaka odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine. Na današnji dan, Sarajevo je branilo svoje bedeme, i pri tome iznjedrilo velike heroje, koji nažalost slobodu nisu dočekali. Jedan od takvih heroja bio je i Vinko Šamarlić, nesuđeni olimpijac, koji je svoj život položio prije 31 godinu. Nosiocu najvećeg ratnog priznanja, heroju, danas je odata počast na groblju “Lav”, a među onima koji su položili cvijeće bili su članovi porodice,   Predsjednik Jedinstvene organizacije boraca “Unije veterana” Kanton Sarajevo Ismet Imamović,   Ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Omer Osmanović te saborci i prijatelji.

Istovremeno, na današnji dan, u bitkama koje su vođene za Trebević, svoje živote dali su i “Zlatni ljiljani” Muhidin Dino Magoda, Sulejman Zolj, te 23 pripadnika Zelenih beretki i MUP-a Stari Grad.

Njima u čast,  danas je položeno cvijeće na dolaznoj stanici sarajevske žičare “Ramo Biber” na Trebeviću. Tog 8. juna, sarajevski ratnici započeli su i deblokadu grada u više pravaca, a 31 godinu kasnije na spomen-obilježju na Zlatištu prisutni su evocirali uspomene na dan kada je poginuo skoro najveći broj sarajevske mladosti, patriota, branitelja koji će mjesec dana kasnije zvanično postati sasatavni dio Armije Republike Bosne i Hercegovine. 

Plan agresora na današnji dan bio je  zauzimanje platoa Žuč sa kotom Orlić, Kobilja Glava i Poljine, Kromolj i Orlovac, Gazin Han i Obhodža, Vidikovac (Trebević) i Vraca. Hrabri pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine stali su na branik ovog grada i odbranili su ono što su mnogi smatrali neodbranjivim. 

 Na današnji dan odvijala se i slavna bitka za Žuč, a u dvorani Ramiz Salčin svečanom akademijom i prigodnom manifestacijom obilježen je dan kada je odbranjen grad Sarajevo.   Pobjedama od 8. juna 1992. godine jedinice Teritorijalne odbrane i MUP-a RBiH nisu samo oslobodile dio okupirane teritorije našeg glavnog grada unutar prstena opsade, nego su i poremetile planove agresora da upravo toga dana izvede ofanzivu na Sarajevo i presiječe ga. Osmi juni u historiji Bosne i Hercegovine ostat će upamćen kao i najkrvaviji dan u periodu opsade grada Sarajeva, obzirom da je na ovaj dan živote izgubilo oko 200 pripadnika Teritorijalne odbrane.