Konačne liste lica koja ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za grijanje u KS za 2023.godinu

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevoje dana 30.11.2022. godine objavilo je konačnu listu lica koja ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove za ostvarivanje prava  na sufinansiranje – dodjelu novčanih sredstava za socijalnu potrebu grijanja boračkoj populaciji u Kantonu Sarajevo  2022. godine.

Spiskove lica koja ispunjavaju i ne ispunjavaju uslove možete pogledati na sljedećim linkovima:

Lica koja ispunjavaju_uslove.pdf

lica koja ne_ispunjavaju_uslove.pdf