Podjela školskog pribora za djecu demobilisanih boraca

Kao i svake godine do sada i ove 2022. godine Jedinstvena organizacija boraca “Unija veterana” Kanton Sarajevo, je obezbjedila i izvršila podjelu 100 paketa školskog pribora za školsku 2022/2023.godinu, demobilisanim borcima koji se nalaze u stanju socijalne potrebe, a školuju troje i više djece. 

Spiskove demobilsanih boraca koji se nalaze u stanju socijalne potrebe, a koji školuju troje i više djece, dostavile su sve općinske organizacije JOB-a “Unije veterana”.