Podjela 200 prehrambeno – sanitarnih paketa

U saradnji sa Ministarstvom za boračka pitanja Kantona Sarajevo Jedinstvena organizacija boraca “Unija veterana” Kanton Sarajevo je izvršila podjelu 200 prehrambeno – sanitarnih paketa iz robnih rezervi. 

Paketi su podijeljeni na osnovu spiskova koji su dobijeni od strane Općinskih organizacija JOB-a “Unije veterana” Kanton Sarajevo za demobilisane borce koji se nalaze u stanju socijalne potrebe.