Podjela paketa socijalno udruženim članovima JOB-a

 JOB-a “Unije Veterana” Kantona Sarajevo je i ove godine   izvršila podjelu 150 paketa hrane i sanitarnih potrepština svojim članovima iz svih općina , a koji se nalaze u stanju socijalne potrebe.