Javni poziv za podnošenje zahtjeva za građevinski materijal

Obavještavamo članove boračkih kategorija da je Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo dana 26.02.2021. godine objavilo  Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba boračkih populacija u Kantonu Sarajevo.

Zahtjevi se mogu preuzeti na info pultu Ministarstva za boračka pitanja – protokol Kantona Sarajevo. Ul. Reisa Džemaludina Čauševića br:1.

Rok za predaju zahtjeva sa potrebnom dokumentacijom je 26.03.2021. godine.

https://mbp.ks.gov.ba/aktuelnosti/javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-ostvarivanje-prava-na-jednokratnu-bespovratnu