30. godina od oslobađanja općine Trnovo

Polaganjem cvijeća i odavanjem počasti na spomen-obilježju Dejčićke bare danas je obilježena 30. godišnjica oslobađanja platoa Straišta, Prečkog polja i Presjenice. Obilježavanju su pored prestavnika  Jedinstvene organizacije boraca “Unije veterana” Kanton Sarajevo, prisustvovali i porodice šehida, veterani rata, predstavnici boračkih udruženja Općine Trnovo, predstavnici Općine Trnovo i brojni građani. Organizator obilježavanja je Udruženje JOB ”Unija veterana” uz finansijsku podršku Općine Trnovo.

Proučen je Jasin i dova za 48 šehida čija imena su uklesana na navedenom spomen-obilježju. Cvijeće su položili i odali počast predstavnici Općine Trnovo, pedstavnici koordinacije  boračkih udruženja  i predstavnici veterana policije Općine Trnovo.

Naglašen je značaj oslobađanja platoa Straišta, Prečkog polja i Presjenice, za šire područje Dejčića, kao i za samo Sarajevo. Straišta su 1992. godine bile najveće artiljerijsko uporište koje je sijalo smrt na ovim područjima i šire. Dana 07. i 08. jula 1992. godine združene jedinice izvršile su napad na ovu važnu kotu i zauzele je, nakon toga oslobođena je i cijela kotlina.

Poruka obilježavanja je da se moramo sjećati naših šehida i biti im zahvalni za žrtvu koju su dali, te pamtiti i obilježavati ovakve događaje iz prošlosti.