Podjela novčanih bonova – vaučera za socijalno ugroženje članove

Kao i svake godine do sada Jedinstvena organizacija boraca “Unija veterana” Kanton Sarajevo izvršila je podjelu paketa (hrane i sanitarnih potrepština) članovima ove boračke organizacije koji se nalaze u stanju socijalne potrebe.

Ove godine Jedinstevna organizacija boraca “Unija veterana” odlučila se da umjesto  paketa hrane i sanitarnih potrepština, za svoje članove obezbjedi novčane bonove odnosno vaučere vrijednosti 150,00 KM i dodijeli ih uz saradnju sa općinskim organizacijama JOB-a “Unije veterana” .

Dana 04.07 i 05.07. 2022. godine izvršena je podjela 100 novčanih bonova u iznosu od 150,00 KM članovima naše organizacije, a po dostavljenim spiskovima općinskih organizacija JOB-a “Unije veterana”