Redovna Izvještajna skupština JOB-a “Unijja veterana” Kanton Sarajevo

25.04.2022. godine održana je redovna Izvještajna Skupština JOB-a “Unije Veterana” Kantona Sarajevo na kojoj je prezentiran rad ove boračke organizacije za proteklu 2021. godinu, kao i prva četiri mjeseca 2022. godine.

Na skupštini su razmatrani i jednoglasno usvojeni:

  • Izvještaj Nadzornog odbora,
  • Izvještaj Suda časti,
  • Narativni izvještaj o radu Upravnog odbora i drugih organa JOB-a za 2021. godinu,
  • Narativni i finansijski izvještaj   realizovanih projekata u 2021. godini,
  • Operativni program rada za 2022. godinu,